ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สุชาติ ไตรแสงรุจิระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Cannabiz Asia 2022 และร่วมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Cannabiz Asia 2022 งานสัมมนาสำหรับธุรกิจกัญชาและกัญชงเพื่อสุขภาพ และการแพทย์ จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค โดยร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมกัญชง กัญชา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมเติมโตอย่างเข้มแข็ง” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนในธุรกิจกัญชงกัญชา ในอีกหลากหลายหัวข้อ อาทิ การใช้กัญชาทางการแพทย์  โดย ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ  เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / โอกาสทางธุรกิจของกัญชงและกัญชา โดย คุณพรประสิทธิ์ สีบุญเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท 88 แคนนาเทค จํากัด / อนาคตกัญชง กัญชา เติบโตอย่างไรในอุตสาหกรรมอาหาร โดย คุณธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และเยี่ยมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์วิจัยกัญชงกัญชาในขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่การจำหน่ายในตลาด

 “ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรมกัญชงให้เติบโต เข้มแข็ง โดยนำแนวทางสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส ลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกัญชง ผมได้มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรองระบบงานและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยพิจารณากรการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชง ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา Cannabiz Asia ในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่เห็นภาคเอกชนและวิชาการ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมในการนำกัญชงกัญชาไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตำมกฎหมาย” คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

พร้อมกันนั้น คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะเดินเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าฯ ซึ่งได้พบปะและพูดคุยกับผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ ภายในงาน อาทิ ศูนย์พัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม พลาสติกเชิงวิศวกรรม / บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด/ บริษัท แสงวิทย์ 2000 จำกัด / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พูดคุยกันเรื่อง คลัสเตอร์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึง Hemp Graphere Battery นวัตกรรมการพัฒนาแบตเตอรี่ ที่ใช้ได้จริง ที่ทำจากกัญชง / Bara Scientific พูดคุยเรื่องสารสกัดสำคัญในกัญชง กัญชา ภายในพาวิลเลี่ยนกัญชา-กระท่อม และปิดท้ายด้วยสัมมนาเกี่ยวกับ CATL Battery Ion Aluminium ภายใน LAB & BIO Square ภายในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 ซึ่งงานแสดงสินค้าจะยังคงจัดงานถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทาง www.thailandlab.com / www.bioasiapacific.com โทร. 02-1116611 (วีเอ็นยูฯ)