ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมอาหาร Plant Based และ กัญชง-กัญชา” [วันที่ 29 เมษายน 2564]

สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมอาหาร Plant Based และ กัญชง-กัญชา”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณวิสา ช่างฟิต (สา)

โทร. +66(0) 2 111 6611 ต่อ 211 / +66(0)9 2299 2664
อีเมล: [email protected]

ติดตามข่าวสารของผู้จัดงานได้ที่
Official Facebook Page: สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  |  วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค