VNU Asia Pacific and the Center for Continuing Medical Education Join Forces for ‘Life Science and Health Week Thailand’

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผสานความร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ร่วมจัดงาน ‘สัปดาห์วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย’

อะกริเทคนิก้า เอเชีย และฮอร์ติ เอเชีย และผู้นำภาคอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมขับเคลื่อนเพื่อการเกษตรยั่งยืนในอนาคต

Health and Nutrition Asia 2024 ประสบความสำเร็จอย่างเกินความคาดหมาย!

วีเอ็นยูฯ ดันเศรษฐกิจเกษตรควบคู่ไปกับปศุสัตว์ครบวงจรผ่านงานใหม่ “Horti Agri Next Asia 2025”

12 มีนาคม 2567 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วีเอ็นยู กรุ๊ป ร่วมกับเครือข่าย VIV Worldwide แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเปิดตัวงานใหม่ล่าสุดอย่าง “Horti Agri Next Asia” (ฮอร์ติ อะกริ เน็กซ์ เอเชีย) หรือเรียกสั้นๆ ว่า HAN Asia 2025 (ฮาน เอเชีย) ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย เป็นงานแสดงสินค้าที่มุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรพืชไร่พืนสวนสำหรับอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะจัดควบคู่ไปกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) 2025 เพื่อผสานความแข็งแกร่งให้กับตลาดเกษตรควบคู่ไปกับตลาดปศุสัตว์อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นมหกรรมงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคที่นักลงทุนทั่วโลกต้องจับตามอง

 

Horti Agri Next Asia งานเกษตรใหม่ของเอเชีย

“วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการจัดงานแสดงสินค้าในภาคธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวงาน Horti Asia 2012 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และตามมาด้วยงาน Agri Asia 2015 ในปี พ.ศ. 2558 และเราก็ดำเนินการจัดงานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน” คุณอิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเวทีเจรจาการค้าที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรม ด้วยการขยายขอบเขตเชิงกลยุทธ์เพื่อสอดรับไปกับแนวโน้มของภาคธุรกิจที่มีการหลอมรวมกันระหว่างธุรกิจเกษตรและปศุสัตว์อย่างลงตัว นำมาสู่การเปิดตัวงานใหม่ล่าสุดอย่าง Horti Agri Next Asia (ฮอร์ติ อะกริ เน็กซ์ เอเชีย) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “HAN Asia” (ฮาน เอเชีย) ในปี 2025 นี้ ซึ่งจะจัดควบคู่ไปกับงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) และงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) อย่างเต็มรูปแบบบนพื้นที่การจัดงานมากกว่า 75,000 ตารางเมตรของ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกและปลูกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงอาหาร รวมทั้งภาคเกษตรและปศุสัตว์อย่างลงตัว”

 

Dr. Gijs Theunissen DVM อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) – สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ความท้าทายในปัจจุบัน คือ การผลิตอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วยวิธีการผลิตที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การผสมผสานวิธีการผลิตแบบเก่า (การทำฟาร์มแบบธรรมชาติ) เข้ากับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ (AI, โดรน) มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความเป็นไปได้ซึ่งได้ประโยชน์เทียบเท่ากันทุกฝ่าย งานแสดงสินค้าอย่าง Horti Agri Next (HAN Asia) เปิดโอกาสให้เราได้สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้และรับข้อมูลเชิงลึก รวมถึงแรงบันดาลใจใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความร่วมมือและความสำเร็จในอนาคต” 


การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจ แต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างยั่งยืนด้วย” รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, ที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรภัณฑ์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้จัดการหน่วย บ่มเพาะวิสาหกิจ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าว “ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเชื่อมโยงงานทั้ง 2 งานไว้ในวาระเดียวกัน นับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับลูกค้า/ผู้ลงทุน ที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ / ตั้งแต่การเพาะปลูกพืช จนถึงกระบวนการแปรรูปได้มาอัพเดทเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจได้ครบ จบที่เดียว อีกทั้งเป็นโอกาสในการศึกษา ทิศทางการขยายธุรกิจ ขยายฐานลูกค้า จากด้านปศุสัตว์อย่างเดียว สู่ด้านการเกษตร หรือจากเดิมทำการเกษตรอย่างเดียว เข้ามาใช้ในด้านปศุสัตว์  เป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็น Eco System ของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างสมบูรณ์”

การเปลี่ยนผ่านของเกษตรยุคใหม่

“ปัจจุบันเกษตรกรจึงมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้โดรนช่วยให้ปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบุโรคและตรวจจับศัตรูพืช การใช้โรงเรือนอัจฉริยะตรวจสอบและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม การใช้เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความแม่นยำมากขึ้น ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และตอบสนองความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีไม่เพียงแต่ช่วยด้านการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งห่วงโซ่อุปทานการเกษตร ตลอดจนผู้บริโภค  นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร. เมธินี ศรีวัฒนกุล, เลขาธิการ – สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าว

Shijo Joseph Group Head – Strategy & Transformation บจก. อีสท์ เวสท์ ซีด กล่าวว่า “เราอยู่ในธุรกิจความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการวิจัย การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่หลากหลาย และมีคุณภาพสำหรับเกษตรกรรายย่อย บริการด้านพืชไร่เป็นส่วนสำคัญของแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของเราในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นที่การเสริมศักยภาพให้กับสตรีและเกษตรกรรุ่นใหม่”

 

ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส, นายกสมาคม – สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าว “การทำการเกษตรในยุคปัจจุบันนับว่ามีความสะดวกสบายกว่ายุคเก่ามาก เกษตรกรรุ่นใหม่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าและยากลำบาก เช่น มี GPS ช่วยควบคุมการขับเคลื่อน มีเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างสะดวก มีระบบการให้น้ำที่สามารถควบคุมความต้องการน้ำของพืชได้ในระยะไกล มีระบบช่วยในการตัดสินใจให้สามารถลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวเนื่องจากคาดการณ์ฟ้าฝนผิดพลาด มีระบบช่วยส่งสัญญาณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที จึงนับว่าการทำการเกษตรยุคนี้น่าสนุกกว่ายุคเดิมและมีโอกาสของความเสี่ยงจากการผิดพลาดน้อยกว่ามาก”

 

มาร่วมต่อยอดธุรกิจเกษตรอย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าที่เคยไปกับงาน Horti Agri Next Asia (ฮอร์ติ อะกริ เน็กซ์ เอเชีย) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ควบคู่ไปกับงาน VIV Asia และ Meat Pro Asia 2025 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hortiagrinext.com หรือโทร. 02-116611 

 

ปฏิทินงานแสดงสินค้า

HAN Select Vietnam 29-31 พฤษภาคม 2567 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

HAN ASIA 12-14 มีนาคม 2568 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

HAN Select Indonesia 17-19 กันยายน 2568 ณ จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

HAN MEA 25-27 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ  คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด วีเอ็นยูฯ 

อีเมล์ [email protected]  | โทร. 02 111 6611 ต่อ 330 | www.vnuasiapacific.com   

VNU Group Drives Agricultural Economy Forward with Comprehensive Livestock Solutions at ‘Horti Agri Next Asia 2025’ Co-located with ‘VIV Asia 2025’

Bangkok, Thailand – March 12, 2024 – The VNU Group, in collaboration with the VIV Worldwide network, has officially announced the launch of its latest event, ‘Horti Agri Next Asia,’ abbreviated as HAN Asia 2025. This event marks the first of its kind in the Asian region. Horti Agri Next is the premier trade show showcasing the latest products, innovations, and advancements in horticultural food production, landscaping, controlled environment practices, environmental conservation, and agriculture.

 

Scheduled to take place from the 12th to the 14th of March 2025 at IMPACT Muang Thong Thani, the event will coincide with VIV Asia and Meat Pro Asia 2025, thereby fortifying the agricultural market. By encompassing the entire livestock sector, it stands as a significant regional trade fair that global investors should closely monitor. VNU’s initiative aims to propel the agricultural economy forward, fostering comprehensive growth in the sector.

 

Introduction of Horti Agri Next Asia to the Asia Pacific Region 

“Building upon the success of Horti Asia in 2012 and Agri Asia in 2015, VNU Exhibitions Asia Pacific is expanding its strategic footprint by integrating global, merging the agricultural and livestock industries into one of the largest trade events in and for Asia,” said Mr. Igor Palka, Managing Director of VNU Asia Pacific.

 

“With VIV Asia’s coverage spanning from feed to food and from animal feed to meat production, we recognize the opportunity to incorporate additional elements into the upstream supply chain. ‘Horti Agri Next Asia’ will encompass the entire supply chain from seed to food. This comprehensive event will feature a journey covering seeding, soil preparation, growing techniques, greenhouse and vertical farming, fertilizer and crop technology, feed technology, temperature control, equipment and machinery, and logistics and packaging, thus complementing VIV Asia next year.” 

 

“The challenge is to produce enough safe, affordable food for all in a sustainable manner, while respecting humans, animals, and the environment. Combining traditional production methods (such as nature-inclusive farming) with new knowledge and technology (such as AI and drones) holds promise. The best way to explore win-win possibilities is through dialogue. Events like Horti Asia (HAN Asia) provide opportunities for networking, exchanging ideas, learning, gaining new insights, and finding inspiration. They can serve as the starting point for future cooperation and success,” states Dr. Gijs Theunissen DVM, Agricultural Counsellor at The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Thailand.


Assoc. Prof. Kiattisak Sangpradit, Business Development Consultant of KASETPHAND GROUP, Director of the Institute of Research and Development, and Director of the University Business Incubator, emphasized that “Over the past 3-4 years, Kasetsart has identified an opportunity to diversify its core business from FEED FARM FOOD to embrace the concept of GREEN TECHNOLOGY, which includes clean energy technology. This involves offering solar cell services within the FEED FARM FOOD industry and expanding into agricultural technology, covering field crops and horticulture.”

The Transformation of the New Agricultural Era

“Farmers currently integrate technology with traditional knowledge, utilizing drones for swift fertilizer and pesticide distribution, employing artificial intelligence (AI) for disease identification and pest detection, implementing smart greenhouses for temperature monitoring and optimization, and utilizing machinery for harvesting. These practices enhance precision in planting and harvesting, reduce costs, and elevate product quality. They address labor shortages and meet escalating market demands. Such technology not only enhances production but also enriches the entire agricultural supply chain, benefiting consumers and contributing to the attainment of sustainable development goals,” stated Dr. Metinee Srivatanakul, Secretary General of the Horticultural Science Society of Thailand.

 

Shijo Joseph, Group Head – Strategy & Transformation at East-West Seed International Limited, supports that “We are in the sustainability business, focusing on research and production of quality vegetable seed varieties for smallholder farmers. Agronomy services form a significant part of our sustainability practices, aiming to improve the livelihoods of farmers with a focus on empowering women and young farmers.”

 

“In the current era, farming is significantly more convenient compared to the past. The new generation of farmers benefits from advanced machinery and equipment designed to minimize fatigue and laborious tasks. Technologies such as GPS facilitate precise control while operating machinery, and automatic systems streamline various farming processes. Furthermore, advanced irrigation systems allow remote management of plant water needs, while decision-making tools help mitigate risks associated with inaccurate weather forecasts. Timely detection systems promptly signal potential damages, enabling swift problem-solving. Consequently, farming today is considered more enjoyable and entails significantly fewer risks of errors,” affirmed Dr. Dares Kittiyopas, President of the Thai Society of Agricultural Engineering.

 

Expand your agricultural business without limits and explore unprecedented business opportunities at the Horti Agri Next Asia event (HAN Asia), scheduled from March 12th to 14th, 2025, at IMPACT, Bangkok. This event is held in conjunction with VIV Asia and Meat Pro Asia. For further information and registration, please visit www.hortiagrinext.com or contact us at 02-116611.

_____________________________________________________________________________

Upcoming Calendar

HAN Select Vietnam May 29-31, 2024 Ho Chi Minh City, Vietnam

HAN Asia March 12-14, 2025 Bangkok, Thailand

HAN Select Indonesia September 17-19, 2025 Jakarta, Indonesia

HAN MEA November 25-27, 2025 Abu Dhabi, UAE

 

About Horti Agri Next Asia (HAN Asia)

HAN Asia is the Horti Agri Next hub edition tailored specifically for the Asian market, showcasing the latest in horticultural food production, landscaping, controlled environment practices, environmental conservation, and agriculture. HAN Asia brings together industry professionals and experts from across Asia and around the world. Join us at HAN Asia to explore the forefront of the Asian horticultural and agricultural industries. For more details, please visit the official website at WWW.HORTIAGRINEXT.COM.Press Contact:  

Mrs. Saengtip Techapatiphandee, Marketing & Communications of VNU Asia Pacific 

Email: [email protected] | Tel.: +662 111 6611 Ext.330 | www.vnuasiapacific.com  

ธนาคาร ยูโอบี ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านงาน Health & Nutrition Asia 2024 โดย VIV

19 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจปศุสัตว์ อย่างงาน “Health & Nutrition Asia 2024 (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย)” ประกาศพันธมิตรใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินสู่การหารือเชิลกลยุทธ์เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของเอเชียที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจด้านการผลิตโปรตีนจากสัตว์และภาคการเกษตรในมิติของการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคาร ยูโอบี นำความมุ่งมั่นในแนวทางทางการเงินและการลงทุนที่ยั่งยืนสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อตลาดเอเชีย ซึ่งตลาดนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญอันดับแรกสำหรับ VIV Worldwide ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ วีเอ็นยู กรุ๊ป ที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์และการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคเข้าด้วยกัน

 

นายเออร์เนสต์ ตัน Head of Consumer Goods, Sector Solutions Group ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารในเอเชียไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้เผชิญกับข้อจำกัดด้านพื้นที่เพาะปลูกและน้ำต่อหัว ในฐานะส่วนสำคัญของระบบอาหาร ภาคปศุสัตว์และเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

“ในฐานะธนาคารสำหรับอาเซียน เรามีความรู้ด้านตลาดและอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสในการดำเนินการที่ยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ความร่วมมือกับ Health and Nutrition Asia ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางแก้ไขกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในอุตสาหกรรม” เขากล่าวเสริม

 

คุณปนัดดา ก๋งมา รองประธานฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เน้นย้ำถึงการเติบโตในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยอ้างถึงรายงานของ The International Market Analysis Research and Consulting Group กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 37.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเติบโตเป็น 49.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี พ.ส. 2575 โดยมี CAGR ที่ 2.9% ในช่วงปี 2567-2575”

คุณปนัดดา ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีธนาคาร ยูโอบี เป็นพันธมิตรในงาน Health & Nutrition Asia 2024 โดยกล่าวว่า “งานสัมมนาที่ทางธนาคาร ยูโอบี นำเสนอจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตโปรตีนจากสัตว์ การแทรกแซงและแนวทางแก้ไขที่บริษัทต่างๆ สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ยั่งยืนจากมุมมองของธนาคาร จะมีการอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยนำเสนอมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของภาคส่วนนี้ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ที่น่าติดตามสำหรับงานสัมมนานี้อย่างยิ่ง”

 

Health and Nutrition Asia จัดโดย VIV (วิฟ) ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านโภชนาการสัตว์ เภสัชกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ จัดขึ้นร่วมกับ VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารสัตว์ โดยมีกำหนดจัดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รวมระยะเวลาสามวันเต็ม โดยจะนำเสนอความก้าวหน้าและนวัตกรรมล่าสุดในด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โภชนาการ ยา วัคซีน พันธุศาสตร์ สุขภาพสัตว์ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร

โดยงาน Health & Nutrition Asia 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ฮอลล์ 100-102 BITEC กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://vivhealthandnutrition.nl/

 

เกี่ยวกับงาน Health and Nutrition Asia
Health and Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) จัดโดย VIV (วิฟ) โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านโภชนาการ เภสัชกรรม และแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์โดยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นร่วมกับ VICTAM ASIA เป็นครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลาสามวัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยนำเสนอการจัดงานที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในด้านอาหารสัตว์ โภชนาการ และการดูแลสุขภาพสัตว์ครบวงจร

 

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี
ธนาคาร ยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีการดำเนินธุรกิจในจีน อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานประมาณ 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2478 ธนาคารยูโอบีได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการควบรวมกิจการที่สำคัญ ปัจจุบันธนาคารยูโอบีได้รับการจัดลำดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในระดับสากลจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้แก่ Aa1 โดย มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ AA- โดย ฟิทช์ เรทติงส์ และเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติงส์

ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ทศววรษ ธนาคารยูโอบีดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวโดยการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านพลังงานแห่งความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ยูโอบีพร้อมที่จะพัฒนาอนาคตของภูมิภาคอาเซียนในเติบโต ทั้งประชากรและธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงในภูมิภาค

เรายังมีส่วนในการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจภายในภูมิภาคนี้ ผ่านเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรามีการจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ยูโอบีมีความมุ่งมันที่จะสร้างความยั่งยื่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม สร้างผลกระทบที่ดีต่อสื่งแวดล้อม พร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นในการเป็นผู้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศิลปะ เยาวชน และ การศึกษา

 

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 147 สาขา และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 343 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))

 

เกี่ยวกับ วีเอ็นยู กรุ๊ป
กลุ่มบริษัท วีเอ็นยูฯ ดำเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติภายใต้ บริษัท Jaarbeurs วีเอ็นยู กรุ๊ป แบ่งออกเป็นสองบริษัทที่โดดเด่นซึ่งให้ความร่วมมือกันอย่างไร้พรมแดงอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน Jaarbeurs เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยให้บริการลูกค้าทั่วยุโรปโดยผ่านทางบริษัท Jaarbeurs International และกลุ่มบริษัท วีเอ็นยูฯ ในแต่ทวีป โดยมีสำนักงานอยู่ในเมือง อูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และกรุงเทพ ประเทศไทย โดยบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นการรวมผู้ลงทุนจากผู้จัดธุรกิจงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท TCC Group โดยมีศูนย์กลางธุรกิจที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ วีเอ็นยูฯ มุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรม การขยายเครือข่าย และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ทั่วโลก ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมผ่านผู้จัดแสดงงาน ผู้ซื้อและนักลงทุน เพื่อเป็นแนวทางสู่การปลดล็อกตลาดโลกและเปิดโอกาสทางธุรกิจโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ เกษตร อาหาร สัตว์เลี้ยง และสัตว์, ธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ให้บริการครอบคลุมตลาดเอเชียอย่างสมบูรณ์

 

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด (วีเอ็นยูฯ) โทร. 02-1116611 ต่อ 330 หรือ อีเมล [email protected] / www.vnuasiapacific.com