สองผู้จัดงานชั้นนำผนึกกำลัง กระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกของอาเซียน

About VNU Asia Pacific

VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia ประกาศเลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2565

AGRITECHNICA ASIA และ Horti ASIA 2020 เลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563