กระตุ้นตลาดการค้าเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ ส่งท้ายปีกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL,Bio Asia Pacific และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เริ่มแล้ววันนี้!

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ มจธ. ดันโครงการคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2040 (VNU CARBON NEUTRALITY 2040) เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและลดภาวะโลกร้อน

งานแสดงสินค้าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีส่วนสร้างปริมาณรวมของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพื้นที่งานแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  การสัญจรของผู้คนที่เดินทางมาร่วมงาน ฯลฯ หากวัดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออก จะพบได้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตระหนักเห็นถึงการรณรงค์เรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจบที่ปล่อยออกมาจากการจัดงานแสดงสินค้าของเรา และมุ่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านโครงการ “VNU CARBON NEUTRALITY 2040”

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ มจธ. รวมใจเพาะกล้าไม้ 200,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในการสานต่อเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ มจธ. และการมีส่วนร่วมที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก คือ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งทางวีเอ็นยูฯ ร่วมสนับสนุนการเพาะกล้าและปลูกต้นโกงกาง  และเงินสมทบทุนโครงการแก่ พร้อมติดตามดูความคืบหน้าของโครงการเพื่อนำมาคำนวนผลประกอบการการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออก เมื่อกล้าไม้ที่เพาะไปเติบโตขึ้นตามกาลเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ

โครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:45 – 17:30 น. ณ พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดูแลของ มจธ. สำหรับครั้งที่ 1 นี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 ราย โดยแบ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค บุคลากรและอาสาสมัครจาก มจธ. ทั้งนี้วีเอ็นยูฯ จึงขอร่วมสนับสนุนการปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง จำนวน 5,000 ต้น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้กับบุคลากรโครงการต่อไป

ด้วยความร่วมมือกับ มจธ. อันเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม  วีเอ็นยูฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 นี้จะสำเร็จตามเป้าประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเราสืบไป

####

ผู้ประสานงานติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-1116611 ต่อ 330 อีเมล [email protected]

About VNU Asia Pacific

Application Form

[ninja_form id=1]