วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประกาศความร่วมมือในฐานะพันธมิตรการจัดงาน REDCON Asia (เรดคอน เอเชีย)

(15 กรกฎาคม 2564) กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยูฯ บริษัทจัดงานแสดงสินค้าและงานเจรจาธุรกิจระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และกรุงเทพ ประเทศไทย) มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสริมสร้างการตระหนักและส่งเสริมความสำคัญของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ  (Disaster Risk Reduction: DRR) โดยการเป็นแกนนำสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยในการจัดการกับภัยพิบัติ (ซึ่งรวมถึงโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)) รวมถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการก้าวหน้าไปสู่อนาคต

 

“วีเอ็นยูฯ รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมของ ปภ. ต่อการจัดงาน REDCON Asia จากความร่วมมือครั้งนี้ เราหวังที่จะได้มุ่งเน้นถึงความสำเร็จของภาครัฐบาลไทยในความพยายามลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ทั้งโครงการในปัจจุบัน และขั้นตอนต่อไปที่จะเสริมสร้างความสามารถในการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ เรามั่นใจว่าทุกประเทศในภูมิภาคจะต้องสนใจที่จะเรียนรู้จากประเทศไทยอย่างแน่นอน” คุณไฮโก เอ็ม ชตุ​สซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าว “การจัดการและป้องกันภัยพิบัติต้องการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการที่หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่จัดการประสานงานนี้จะมาอยู่ใน REDCON Asia ถือได้ว่าหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อหลักที่จะถูกกล่าวถึงอย่างแน่นอน ” คุณไฮโก กล่าวต่อ

 

ในส่วนของ ปภ. ได้ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับงาน REDCON Asia ขณะนี้เราอยู่ในยุคที่ประเด็นเหล่านี้กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในเรื่องของการหารือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการบรรเทาทุกข์ที่ควรได้รับการพูดถึงและเห็นความสำคัญมากขึ้น การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการดำเนินการเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพต่อภัยพิบัติในประเทศถือเป็นภารกิจหลักของ ปภ. และ ปภ. คาดหวังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับเพื่อนในสายงานในภูมิภาคด้วยความหวังที่จะเรียนรู้จากกันและกัน – รวมถึงจากผู้เชี่ยวชาญที่จะปรากฎตัวในงาน REDCON Asia – เพื่อการก้าวไปข้างหน้าโดยมีเป้าหมายร่วมกันนั้นคือการปกป้องประชาชนจากภัยพิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

นอกเหนือจาก ปภ. แล้ว REDCON Asia ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรผู้นำทางความคิดอื่นๆ ในสาขานี้ โดยมีวิทยากรตัวแทนจากทั้ง สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัย (IRC), สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) หน่วยงานรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับความท้าทายในการจัดการภัยพิบัติในอนาคต (Prepared International) หน่วยงาน ASSIST และ i4gr เป็นต้น

 

งาน REDCON (เรดคอน) อันย่อมาจาก Resilience on Emergency & Disaster Conference มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีธีมการจัดงานหลักคือ “การเน้นคนเป็นศูนย์กลางสู่การจัดการภัยพิบัติและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ” ทาง REDCON Asia จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดให้เป็นเป้าหมายสำคัญของการอภิปรายและการแก้ปัญหาต่างๆ – ซึ่งเรามุ่งหวังถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางของปัญหาไปสู่แนวทางแก้ไข และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์หลัก www.redcon-asia.com

สนใจมีส่วนร่วมกับงาน REDCON Asia กรุณาติดต่อ

คุณโมนิกา บาโร  ผู้จัดการโครงการ REDCON Asia          

โทร. 092-2572571 อีเมล [email protected]                 

สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ

คุณศศิวิมล นิติกรวรากุล  ฝ่ายสื่อสารการตลาด

โทร. 02-1116611 ต่อ 331 อีเมล [email protected]

เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs  ได้ร่วมทุนกับ บริษัท TCC Assets ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทำให้บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดำเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้ากว่า 15 งาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการชีววิทยา, เทคโนโลยี 5G และ IoT และการจัดการกับภัยภิบัติ | รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ www.vnuasiapacific.com