เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ

(กรุงเทพฯ – 25 พฤษภาคม 2565) บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน ร่วมกันจัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย – งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย และงานฮอร์ติ เอเชีย – งานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ

ภายในงานผู้เข้าชมงานจะได้พบกับบรรดาผู้ประกอบการมากกว่า 250 แบรนด์ชั้นนำ จาก 26 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหาทางการเกษตรอย่างชาญฉลาด ขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทระดับโลก โดยในปีนี้ มีการประกาศเปิดตัว ประเทศพันธมิตร “เวียดนาม” ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตร แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญเพื่อการส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ และต่อยอดการจัดงาน อะกริเทคนิก้า ไลฟ์ ที่เวียดนามในช่วงกลางปี นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ผ่านงานสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ ผ่าน 98  หัวข้อที่นำเสนอโดยวิทยากรหลากหน่วยงานและความชำนาญเฉพาะทาง อาทิ งานประชุมเชิงวิชาการที่เนื้อหาเข้มข้นสำหรับการปลูกข้าวแบบยั่งยืน – งานสัมมนาความร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมัน, สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรไทย โดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอาหารและการเกษตรแห่งประเทศเยอรมัน  (BMEL) สนับสนุนการประชุมสุดยอดการค้าสำหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการส่งออก โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเกษตรกรไทยหัวก้าวหน้าที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญมาเข้าร่วมงานจากหลากหลายภูมิภาคในประเทศ ซึ่งจากการเปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้าพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 72 ประเทศลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงานในครั้งนี้แล้ว

ในส่วนของพาวิลเลี่ยนนานาชาติก็มีนำเสนอจากหลากหลายประเทศ อาทิ ฟินแลนด์ เยอรมัน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์ และไต้หวัน ที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการจากหลายบริษัทมาจัดแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรจากนานาชาติ พร้อมด้วยพาวิลเลี่ยนธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งพาวิลเลี่ยนการปลูกพืชแนวตั้ง, พาวิลเลี่ยนกัญชา-กัญชง, และโดรนเพื่อการเกษตร ซึ่งจะมีขึ้นตลอด        3 วันของการจัดงาน

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ นำโดยตัวแทนจากคณะผู้บริหารของผู้จัดงาน เริ่มด้วย คุณ Tobias Eichberg กรรมการผู้จัดการ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG Service) และ คุณ Igor Palka (อิกอร์ เพาก้า) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวต้อนรับและอัปเดตไฮไลท์ของงานปีนี้ เสริมด้วย คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ส่วนงานส่งเสริมการจัดแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในส่วนของผู้สนับสนันการด้านจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและปิดท้ายด้วย ฯพณฯ ดร. Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ผู้แทนจากประเทศเวียดนาม และได้รับเกียรติจาก คุณ อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากประเทศไทย พร้อมด้วย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ถ่ายทอดสดการบรรยายทางระบบออนไลน์) ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ฯพณฯ ดร. Tran Thanh Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท เวียดนาม กล่าวว่า “งาน AGRITECHNICA ASIA จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจที่เกษตรกรในเอเชียสามารถเข้าถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ซึ่งในโอกาสที่เข้ามาเป็นประเทศพันธมิตรอย่างเป็นทางการ ประเทศเวียดนาม ยินดีอย่างยิ่งที่จะต้อนรับเกษตรกรทุกท่านที่สนใจในการเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสภาพภูมิประเทศของเวียดนามก็เอื้อต่อการทำเกษตรที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเหมาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดริเริ่มผ่านงานสัมมนาที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ให้สำเร็จดังที่มุ่งหวัง”

“ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงนโยบายในการขับเคลื่อน Smart Farming เทคโนโลยีการเกษตร 4.0 และการจัดตั้งแผนปฏิบัติการ Smart Farming 2022 – 2023 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงให้ความสำคัญเพื่อวางรากฐานของการทำเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน การดำเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 นี้จะนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อระหว่างเกษตรต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างสมบูรณ์” คุณ อลงกรณ์ พลบุตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว “ผมเชื่อมั่นว่า งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย และ ฮอร์ติ เอเชีย จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกรทั่วไป ในการเข้าถึงและรับเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ทันสมัยจากนานาชาติสู่การทำเกษตรของประเทศไทย” คุณ อลงกรณ์ กล่าว

งาน AGRITECHNICA ASIA and HORTI ASIA จัดระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10:00-18:00 น. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้ามา กรุณาแสดงหลักฐานการลงทะเบียนล่วงหน้า     ณ จุดบริการเพื่อทำการปรินท์บัตรเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องต่อคิว หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถนำรหัสเชิญเข้าร่วมงานจากทางคณะผู้จัดงานและสื่อพันธมิตรมาแจ้งเพื่อลงทะเบียนหน้างานและรับบัตรเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน รายละเอียดของงานเพื่อเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของงาน www.agritechnica-asia.com / www.horti-asia.com หรือเชื่อมต่อกับเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของงาน หรือโทร. 02-1116611 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)