วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมเปิดตัวงาน REDCON (เรดคอน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ด้านการนำเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อวางแผนต้านภัยพิบัติและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในเอเชีย

24 มีนาคม 2564 – กรุงเทพ ฯ

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับงานประชุมและงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งงานนี้จะเป็นเวทีที่รวมทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อันทรงคุณค่าทั้งหมดของการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติทุกประเภท รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก

บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค (หนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประกาศตัวงานใหม่ อย่างงาน REDCON (เรดคอน) อันย่อมาจาก Resilience on Emergency & Disaster Conference โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

“บริษัท วีเอ็นยูฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในภูมิภาคนี้ พันธกิจของเราคือ การรวมรวมผู้นำทางความคิด ผู้กำหนดนโยบาย และบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบ เราเชื่อมั่นว่า การจัดงานในครั้งนี้จะสนับสนุนในการกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม อันนำมาสู่การวางแผนดำเนินงานที่สอดคล้องและเด็ดขาดยิ่งขึ้นเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ” คุณไฮโก เอ็ม ชตุสซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการ    วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าว

“วันนี้เราต่างทราบดีว่า ความพยายามในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิผลจำเป็นที่จะต้องรวมการวางแผนนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบเข้าด้วยกัน โดยตระหนักถึงหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการลดความยากจนข้นแค้น” คุณไฮโก กล่าวต่อ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีมูลค่าความเสียหายและสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 44 เปอร์เซ็นท์ของมูลค่าความเสียหายทั่วโลกที่ 2.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2562 ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง คลื่นยักษ์สึนามิ อุทกภัย และพายุเขตร้อนที่ก่อความเสียหายรุนแรงให้แก่หลายประเทศในภูมิภาค โดยสถิติดังกล่าวนั้นเป็นเพียงความเสียหายที่เกิดจากภัยทางธรรมชาติเท่านั้น ในปี 2563 ที่ผ่านมาโลกยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน การระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตแบบปกติ และยังกระทบต่อภาคส่วนอื่น ๆ อีกมากมายเสมือนทำให้โลกเกิดการหยุดชะงัก ผลกระทบดังกล่าวยังขยายวงกว้างและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนและเปราะบาง ตลอดจนชุมชนที่มีความเสี่ยง ปัญหาความยากจนในเมือง ผู้ลี้ภัย ผู้สูงอายุ และปัญหาแรงงานต่างๆ 

การจัดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยี REDCON จะนำเสนอในรูปแบบของ “การเน้นคนเป็นศูนย์กลางสู่การจัดการภัยพิบัติและการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ” โดยงาน REDCON ต้องการมุ่งเน้นไปที่การมองภาพรวมของผลกระทบต่าง ๆ ที่ส่งผลในวงกว้าง และพร้อมที่จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรับมือและการจัดการปัญหาเพื่อก้าวข้ามความเสี่ยงด้วยการจัดการภัยพิบัติที่คำนึงถึงหลักความยืดหยุ่นผ่านเวทีการประชุมและสัมมนา” คุณไฮโก กล่าวเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม หรือ ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมนี้ กรุณาติดต่อ

คุณโมนิก้า บาโร
ผู้จัดการโครงการ, REDCON (เรดคอน)

โทร. 092 2572571
อีเมล [email protected]

สื่อมวลชน กรุณาติดต่อ
แสงทิพ เตชะปฏิภาณดี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
โทร. 02 1116611 ต่อ 330
อีเมล [email protected]

เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และ กรุงเทพ-ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs  ได้ร่วมทุนกับ บริษัท TCC Assets ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทำให้บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดำเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้ากว่า 15 งาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการชีววิทยา, เทคโนโลยี 5G และ IoT และการจัดการกับภัยภิบัติ | รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ www.vnuasiapacific.com