ประกาศจากคณะผู้จัดงาน

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific

ยืนยันจัดงานตามกำหนดเดิม

24 พฤษภาคม 2564 (กรุงเทพ ประเทศไทย)

ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นในช่วงสภาวะวิกฤตเช่นนี้ ประกาศฉบับนี้ ทางผู้จัดงานฯ ต้องการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific 2021 ในปีนี้

ทางบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พร้อมแสดงความเชื่อมั่นและยืนยันในการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2021 และ Bio Asia Pacific 2021 ตามกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ โดยได้มีการเปิดระบบลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ในส่วนของงาน Bio Asia Pacific ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

จากการประเมินสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าในขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเป็นจำนวน 2.9 ล้านคน – รวมตัวเลขจากผู้ได้รับวัคซีนทั้งหนึ่งและสองโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564) [i] และทางภาครัฐจะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปโดยเริ่มทยอยฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป โดยในชุดแรกนี้จะเป็นการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 จากแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) จำนวน 6 ล้านโดส ซึ่งผลิตโดยบริษัทผลิตยาภายในประเทศ คือบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ (Siam Bioscience) ที่ปัจจุบันได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการผลิตวัคซีนดังกล่าวและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการของแอสตราเซเนกาแล้ว  ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด 19 แอสตราเซเนกาชุดแรกที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จะถูกส่งมอบให้แก่รัฐบาลประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ตามกำหนดการของทางภาครัฐ วัคซีนล็อตใหญ่จำนวนกว่า 10 ล้านโดสจะถูกส่งมอบให้เพิ่มขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน ในส่วนของวัคซีนล็อตสุดท้ายอีกจำนวน 5 ล้านโดสจะถูกจัดภายส่งในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งนอกเหนือจากวัคซีนปริมาณ 63 ล้านโดส (วัคซีนจากแอสตราเซเนกา 61 ล้านโดส และจากซีโนแวค 2 ล้านโดส) ในขณะนี้ทางรัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีก 37 ล้านโดสให้ได้ครบภายในปีนี้  ซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่มเติมจำนวน 5 – 10 ล้านโดสจากผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัท Pfizer, Sputnik V, Johnson & Johnson Sinovac, หรือจาก Moderna, Sinopharm และ Bharat [ii][iii]

โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ให้สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และจะเริ่มเปิดลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอื่น หรือกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2564 [iv] โดยเริ่มดำเนินการฉีดในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งทางรัฐบาลคาดว่าการทยอยฉีดวัคซีนทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 4 ถึง 7 เดือน โดยมีเป้าหมายในฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากรทั้งประเทศ หรือ ประมาณ 50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้[v]

ด้วยปริมาณผู้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทางคณะผู้จัดงานเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ผู้จัดงานฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2021 และงาน Bio Asia Pacific 2021 ได้ตามกำหนดเดิม ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 แต่ทว่าสำหรับผู้ประกอบการจากต่างประเทศอาจจะยังไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานได้เนื่องจากข้อจำกัดทางการเดินทางระหว่างประเทศยังคงประกาศบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ผู้จัดงานฯ จึงได้มีการนำเสนอ (Virtual Exhibitor Package) ผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์สำหรับ Exhibitor ที่ต้องการเข้าร่วมงาน โดยจะเป็นลักษณะของ Vitural Exhibition สำหรับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าและประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการได้ประโยชน์สูงสุดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการพัฒนาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยแพลตฟอร์มออนไลน์นี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดแสดงสินค้าภายในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน Bio Asia Pacific สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน เข้าชมงานนิทรรศการแบบออนไลน์ผ่าน virtual exhibition ตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนาและจับคู่เจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อผ่านทาง Online Business Matching ซึ่งขณะนี้ทางผู้จัดงานฯ กำลังพัฒนาระบบต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นและจะเปิดพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ยิ่งไปกว่านั้น ทาง Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific ภูมิใจที่จะนำเสนองานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และนวัตกรรมรวมถึงทิศทางใหม่ๆ สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ทางผู้จัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน Bio Asia Pacific พร้อมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ขอให้ความเชื่อมั่นว่ามาตรการความปลอดภัยสูงสุดจะถูกนำมาใช้ในการจัดเตรียมงานอย่างเคร่งครัด ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ให้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านที่ตั้งใจเข้าร่วมงานนี้ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมระบบรักษาความสะอาดและความปลอดภัยขั้นสูงครอบคลุมทั่วบริเวณการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือกับสถานที่จัดงาน โดยมีมาตรการที่สำคัญยังคงบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, สแกนเข้า-ออกงานด้วยแอพพิเคชั่น ไทยชนะ รวมถึงมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในจุดที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ การจำกัดปริมาณผู้เข้าร่วมงาน 1:4 ต่อตารางเมตรภายในโถงการจัดงานและห้องประชุม การเว้นระยะระหว่างกัน ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอลก์ หรือ สบู่อย่างสม่ำเสมอตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังเช่นครั้งล่าสุดที่สามารถควบคุมมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเช่นเคย

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง www.zipeventapp.com/e/Thailand-LAB-INTERNATIONAL-2021

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandlab.com หรืออีเมล์ [email protected]

[i] https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/

[ii] https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2112755/siam-bioscience-produced-astrazeneca-vaccine-passes-quality-testing

[iii] https://www.tatnews.org/2021/05/thailand-reopening-roadmap-goes-ahead-amid-covid-19-vaccine-rollout/

[iv] https://news.thaipbs.or.th/content/303869

[v] https://thestandard.co/number-of-people-who-get-vaccination-in-thailand-200564/