Thailand LAB & FutureCHEM INTERNATIONAL 2021 ประสบความสำเร็จกับการจัดงาน Virtual เต็มรูปแบบ

ดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,737 รายจาก 34 ประเทศ!

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เผยความสำเร็จของการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2021 และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2021 ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 ขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบเช่นเดียวกัน โดยได้รับการตอบรับจากผู้ที่อยู่อุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเคมี ให้ความสนใจเข้าชมงานนิทรรศการและการประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าชมงานถึง 7,737 รายจาก 34 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 5,613 ราย เข้าชมงานประชุมและสัมมนากว่า 33 หัวข้อ ผ่าน 130 ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน รวมถึงมีผู้เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ ผ่านบูทเสมือนจริง มากถึง 2,124 ราย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ซื้อในอุตสาหกรรมนี้ ในขณะที่งาน Bio Asia Pacific ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,707 ราย แบ่งเป็น 2,156 ราย เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา เรียกได้ว่าเป็นอีกปีที่ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้ไม่เคยหยุดนิ่งและมีความต้องการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศมาเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า “แม้จะมีวิกฤตมากมายที่ผลักดันให้ผู้จัดฯ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดงานเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ แต่เราก็ยังคงได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนอย่างเกินความคาดหมายจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันทำให้งานในปีนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งในด้านของงานแสดงสินค้าออนไลน์และงานประชุมสัมมนาที่หลากหลายและตอบโจทย์ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปีนี้ ในส่วนของปี 2565 เราเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นและภาคธุรกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะสามารถจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific พร้อมด้วยงานใหม่คือ FutureCHEM INTERNATIONAL พร้อมกันทั้ง 3 งานอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมีการนำเสนอไฮไลท์ใหม่ๆ มากมายในปีหน้า ซึ่งกำหนดจัดงานคือเดือนกันยายน  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เช่นเคย”

ภายในการจัดงานปีนี้ ทางผู้จัดฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และด้านเคมี จึงมีการจัดแคมเปญสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ซึ่งมีผู้โชคดีจากสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งหวังว่าจะการให้ทุนการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมด้านนี้มากขึ้น

คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า งาน “Thailand LAB นับได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่รวมเอางานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งด้านการวิเคราะห์ การทดสองต่างๆทางมาตรวิทยา งานวิจัยในสาขาต่างๆ เป็นศูนย์รวมของแหล่งความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการอัพเดทข่าวสารล่าสุดที่เกี่ยวกับเทคโนลีและนวัตกรรมผ่านรูปแบบงานสัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการ พร้อมทั้งการสร้างโอกาสพันธมิตรทางธุรกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพระดับประเทศในด้านการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ และผู้เข้าชมงานต่อไป”

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เสริมว่า “ปัจจุบันถือได้ว่างาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นงานแสดงนวัตกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และถือเป็นหนึ่งในผู้นำระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาในวงกว้าง และในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์อีกด้วย”

คุณสุวรรณ พงษ์สังข์ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนว่า “งาน Thailand LAB INTERNATIONAL เป็นศูนย์รวมของการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่สนใจในการค้นหาคำตอบทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่งาน Thailand LAB ยังคงเป็น Major Event, Conference และ Exhibition ของประเทศไทย ที่ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด”

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 และ Bio Asia Pacific 2022 ตลอดจนงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 สามารถติดต่อของรายละเอียดเพิ่มเติมและจับจองพื้นที่แสดงสินค้าในราคาพิเศษได้ทาง www.thailandlab.com / www.bioasiapacific.com อีเมล [email protected] หรือโทร. 02-1116611 ต่อ 240, 241,243 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค) ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ทาง Fan page https://www.facebook.com/ThailandLab | https://www.facebook.com/bioasiapacific และ LINE Official @thailandlab

ติดต่อผู้จัดงาน
ทีม Thailand LAB INTERNATIONAL
อีเมล [email protected] โทร.02-1116611 ต่อ 240, 241, 243

ทีมสื่อสารการตลาด วีเอ็นยูฯ
อีเมล [email protected] โทร. 02-1116611 ต่อ 330-331