VIV ASIA 2019 Towards the Future of Food Engineering

ข่าวประชาสัมพันธ์ “งานแถลงข่าว VIV ASIA 2019 GRAND SHOW PREVIEW” 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมืองนานกิง ประเทศจีน