REDCON Asia (เรดคอน เอเชีย) ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดงานไปยังปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – วีเอ็นยู เอเชีย แฟซิฟิค ร่วมกับพันธมิตรการจัดงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ภายใต้กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), ​สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ GVF ประกาศเลื่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการของงาน REDCON Asia (Resilience on Emergency & Disaster Conference) โดยเลื่อนกำหนดการจัดงานไปยังปีพ.ศ. 2565

REDCON Asia เป็นงานประชุมและงานแสดงนวัตกรรมเพื่อการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเวทีที่รวมทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ของการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค และเพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น REDCON Asia จึงร่วมมือกับ UN Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ แผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืนที่มีเป้าหมายจะขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และ Sendai Framework 2030 หรือ กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

หลังจากที่ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการ ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ วิทยากร และพันธมิตรที่เข้าร่วมในงานนี้ในที่ประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้เห็นพ้องต้องกันว่าให้งาน REDCON Asia เลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปเป็นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 โดยมีกำหนดการเปิดตัวงานล่วงหน้าในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ทาง วีเอ็นยู เอเชีย แฟซิฟิค เชื่อว่าการเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานที่จัดในรูปแบบปกติในปีหน้า อันจะเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน และทำงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น

โดยงาน REDCON Asia จะจัดขึ้นพร้อมกันกับงาน “SDG Unite 2022” ซึ่งเป็นฟอรัมที่จัดขึ้นภายใต้ธีม  “Accelerating Business Leadership on SDGs Promoting Net Zero and Circular Economy” หรือ เร่งพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้นำทางธุรกิจของแผนพัฒนาความยั่งยืนของโลกเพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้หมดไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาเงินทุน และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความเป็นกลางของคาร์บอนและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

“วีเอ็นยู เอเชีย แฟซิฟิค ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทั้งพันธมิตรและวิทยากร สำหรับงาน REDCON Asia ในปี 2565 เราเชื่อมั่นว่าการบรรลุเป้าหมายแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน การขจัดความยากจนให้หมดไป พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ฯ ภายในปี 2573 นั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน เช่นเดียวกับการก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 ที่ต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วน”

คุณไฮโก เอ็ม ชตุส ซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการของ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าว “การจัดงาน REDCON Asia และ SDG Unite ในปีหน้านั้นไม่น่าจะสายเกินไปในการที่เราจะร่วมกันค้นหาแนวทางการแก้ไขเพื่อจัดการและวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และการจัดการภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ”

REDCON Asia และ SDG Unite 2022 มุ่งหวังที่จะดึงดูดผู้มีความสนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านงานสัมมนาทางออนไลน์รายเดือน การประชุมสามัญ จดหมายข่าว การอภิปรายเฉพาะกลุ่ม กิจกรรมโรดโชว์ กิจกรรมที่เน้นเยาวชน และอื่น ๆ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการได้ในเดือนมีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.redcon-asia.com หรืออีเมล [email protected]

เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

 

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือ วีเอ็นยูฯ ดำเนินกิจการด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมืองอูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนั้นมีสาขาในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และ กรุงเทพ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของกลุ่มบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs  ได้ร่วมทุนกับ บริษัท TCC Assets ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาค ทำให้บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดำเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์ มีการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งรูปแบบปกติและทางออนไลน์มากกว่า 24 งาน โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ, ชีววิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี 5G และ IoT และการจัดการกับภัยภิบัติ

Royal Dutch Jaarbeurs เป็นหนึ่งใน 20 ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก ให้บริการด้านพื้นที่จัดแสดงสินค้าและให้บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าครบวงจร บนพื้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร ใจกลางเมืองอูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในส่วนของทางผู้ถือหุ้นไทย บริษัท TCC Assets มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์อื่นๆ ตลอดจนให้บริการธุรกิจครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การให้บริการด้านวิศวกรรม และการให้บริการด้านอื่นๆ  ภายใต้โครงสร้างธุรกิจนี้ทางบริษัท TCC Assets ดำเนินกิจการและบริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 280,000 ตารางเมตร นับเป็นศูนย์จัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงและจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2565

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vnuasiapacific.com

สำหรับโอกาสในการเป็นวิทยากรและความร่วมมืออื่น ๆ กรุณาติดต่อ:

คุณโมนิก้า บาโร

ผู้จัดการโครงการ REDCON

โทร 02 111 6611 ต่อ 242

อีเมล  [email protected]

สนใจร่วมเป็นพันธมิตรสื่อ กรุณาติดต่อ:

คุณศศิวิมล นิติกรวรากุล

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

โทร 02 111 6611 ต่อ 331

อีเมล [email protected]