ธนาคาร ยูโอบี ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่านงาน Health & Nutrition Asia 2024 โดย VIV

19 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับธุรกิจปศุสัตว์ อย่างงาน “Health & Nutrition Asia 2024 (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย)” ประกาศพันธมิตรใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินสู่การหารือเชิลกลยุทธ์เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของเอเชียที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจด้านการผลิตโปรตีนจากสัตว์และภาคการเกษตรในมิติของการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคาร ยูโอบี นำความมุ่งมั่นในแนวทางทางการเงินและการลงทุนที่ยั่งยืนสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อตลาดเอเชีย ซึ่งตลาดนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญอันดับแรกสำหรับ VIV Worldwide ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ วีเอ็นยู กรุ๊ป ที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์และการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคเข้าด้วยกัน

 

นายเออร์เนสต์ ตัน Head of Consumer Goods, Sector Solutions Group ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารในเอเชียไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้เผชิญกับข้อจำกัดด้านพื้นที่เพาะปลูกและน้ำต่อหัว ในฐานะส่วนสำคัญของระบบอาหาร ภาคปศุสัตว์และเกษตรกรรมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

“ในฐานะธนาคารสำหรับอาเซียน เรามีความรู้ด้านตลาดและอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสในการดำเนินการที่ยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ความร่วมมือกับ Health and Nutrition Asia ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางแก้ไขกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในอุตสาหกรรม” เขากล่าวเสริม

 

คุณปนัดดา ก๋งมา รองประธานฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เน้นย้ำถึงการเติบโตในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ โดยอ้างถึงรายงานของ The International Market Analysis Research and Consulting Group กล่าวว่า “อุตสาหกรรมสุขภาพสัตว์ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 37.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะเติบโตเป็น 49.5 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี พ.ส. 2575 โดยมี CAGR ที่ 2.9% ในช่วงปี 2567-2575”

คุณปนัดดา ยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีธนาคาร ยูโอบี เป็นพันธมิตรในงาน Health & Nutrition Asia 2024 โดยกล่าวว่า “งานสัมมนาที่ทางธนาคาร ยูโอบี นำเสนอจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตโปรตีนจากสัตว์ การแทรกแซงและแนวทางแก้ไขที่บริษัทต่างๆ สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่ยั่งยืนจากมุมมองของธนาคาร จะมีการอภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยนำเสนอมุมมองที่กว้างขวางเกี่ยวกับอนาคตของภาคส่วนนี้ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ที่น่าติดตามสำหรับงานสัมมนานี้อย่างยิ่ง”

 

Health and Nutrition Asia จัดโดย VIV (วิฟ) ผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่มีเครือข่ายด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านโภชนาการสัตว์ เภสัชกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ จัดขึ้นร่วมกับ VICTAM Asia (วิคแทม เอเชีย) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารสัตว์ โดยมีกำหนดจัดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รวมระยะเวลาสามวันเต็ม โดยจะนำเสนอความก้าวหน้าและนวัตกรรมล่าสุดในด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โภชนาการ ยา วัคซีน พันธุศาสตร์ สุขภาพสัตว์ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร

โดยงาน Health & Nutrition Asia 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ฮอลล์ 100-102 BITEC กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://vivhealthandnutrition.nl/

 

เกี่ยวกับงาน Health and Nutrition Asia
Health and Nutrition Asia (เฮลท์ แอนด์ นิวทริชัน เอเชีย) จัดโดย VIV (วิฟ) โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านโภชนาการ เภสัชกรรม และแนวทางการแก้ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์โดยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งงานนี้จัดขึ้นร่วมกับ VICTAM ASIA เป็นครั้งที่ 2 โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลาสามวัน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยนำเสนอการจัดงานที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในด้านอาหารสัตว์ โภชนาการ และการดูแลสุขภาพสัตว์ครบวงจร

 

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี
ธนาคาร ยูโอบี เป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์และมีการดำเนินธุรกิจในจีน อินโดนิเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีเครือข่ายระดับโลกที่ประกอบด้วยสำนักงานประมาณ 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2478 ธนาคารยูโอบีได้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการควบรวมกิจการที่สำคัญ ปัจจุบันธนาคารยูโอบีได้รับการจัดลำดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งในระดับสากลจากบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ได้แก่ Aa1 โดย มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส และ AA- โดย ฟิทช์ เรทติงส์ และเอสแอนด์พี โกลบอล เรทติงส์

ตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ทศววรษ ธนาคารยูโอบีดำเนินธุรกิจโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวโดยการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านพลังงานแห่งความสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ลูกค้า ยูโอบีพร้อมที่จะพัฒนาอนาคตของภูมิภาคอาเซียนในเติบโต ทั้งประชากรและธุรกิจให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงในภูมิภาค

เรายังมีส่วนในการเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจภายในภูมิภาคนี้ ผ่านเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่ง เรามีการจัดทำฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกสำหรับพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล และบริการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ยูโอบีมีความมุ่งมันที่จะสร้างความยั่งยื่นในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางสังคม สร้างผลกระทบที่ดีต่อสื่งแวดล้อม พร้อมไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นในการเป็นผู้บริการทางการเงินที่มีความรับผิดชอบ พร้อมทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านศิลปะ เยาวชน และ การศึกษา

 

เกี่ยวกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีเครือข่ายทั่วประเทศ 147 สาขา และเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ 343 เครื่อง (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (อันดับความน่าเชื่อถือเงินฝากระยะยาวที่ A3) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวที่ A- และความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวที่ AAA(tha))

 

เกี่ยวกับ วีเอ็นยู กรุ๊ป
กลุ่มบริษัท วีเอ็นยูฯ ดำเนินธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติภายใต้ บริษัท Jaarbeurs วีเอ็นยู กรุ๊ป แบ่งออกเป็นสองบริษัทที่โดดเด่นซึ่งให้ความร่วมมือกันอย่างไร้พรมแดงอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน Jaarbeurs เป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยให้บริการลูกค้าทั่วยุโรปโดยผ่านทางบริษัท Jaarbeurs International และกลุ่มบริษัท วีเอ็นยูฯ ในแต่ทวีป โดยมีสำนักงานอยู่ในเมือง อูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และกรุงเทพ ประเทศไทย โดยบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นการรวมผู้ลงทุนจากผู้จัดธุรกิจงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติของบริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท TCC Group โดยมีศูนย์กลางธุรกิจที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ วีเอ็นยูฯ มุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรม การขยายเครือข่าย และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ทั่วโลก ด้วยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมผ่านผู้จัดแสดงงาน ผู้ซื้อและนักลงทุน เพื่อเป็นแนวทางสู่การปลดล็อกตลาดโลกและเปิดโอกาสทางธุรกิจโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ เกษตร อาหาร สัตว์เลี้ยง และสัตว์, ธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ตลอดจนธุรกิจการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ให้บริการครอบคลุมตลาดเอเชียอย่างสมบูรณ์

 

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด (วีเอ็นยูฯ) โทร. 02-1116611 ต่อ 330 หรือ อีเมล [email protected] / www.vnuasiapacific.com