ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าว VIV ASIA 2019 GRAND SHOW PREVIEW 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมืองนานกิง ประเทศจีน

VIV ASIA 2019 เปิดอุตสาหกรรมใหม่ขับเคลื่อนสู่ “อนาคตของวิศวกรรมอาหาร

วิฟ เอเชีย งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกนนมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับโลก ครอบคลุมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในวงการกว่า 1,250 ราย ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสายพันธุ์ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และครบทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อาหาร จึงทำให้งานวิฟ เอเชีย เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่ทั่วโลกรอคอย โดยเมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อแถลงความคืบหน้าและคอนเซ็ปของการจัดงานในปีหน้า โดยเลือกจัดงานแถลงข่าวขึ้นที่ประเทศจีนเพราะประเทศจีนเปรียบเสมือนผู้นำและคู่ค้าที่สำคัญในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ท่ามกลางสื่อมวลชนและพันธมิตรการค้าจากนานาประเทศ

Food Engineering วิศวกรรมอาหาร

สืบเนื่องมาจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นของวิถีชีวิตมนุษย์และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานเติบโตตามไปด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ตอบโจทย์และเพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียกลายเป็นทวีปผู้ผลิตที่ต้องผลิตลูกชิ้น ไส้กรอก และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปอื่นๆ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ

ภายในงานแถลงข่าว VIV ASIA คุณ Wang Yimin รองประธาน บริษัท Hejun Consultant Co. , Ltd. และผู้อำนวยการ Hejun Agriculture Research Center ได้กล่าวถึงบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้ชัดถึงแนวโน้มการปรับตัวและเทรนด์ของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มข้อกำหนดการผลิตและการสรรสร้างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าปลีก ตลาด E-Commerce และ ขวางห่วงโซ่การผลิต

ปัจจุบันเอเชียมีการพัฒนาตลาดการค้าด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้นำในการลงทุนกับเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และ เครื่องมือใหม่ในกระบวนการผลิต นับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค้าให้กับการผลิตเนื้อสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

คุณ Zhenja Antochin ผู้จัดการโครงการ VIV ASIA กล่าวว่า “ปัจจุบัน งานวิฟ เอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจปศุสัตว์ที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเนื้อสัตว์จนถึงอาหารพร้อมรับประทาน เสมือนต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ภายในงานมีการเชิญ 60 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโรงชำแหละและการแปรรูปสัตว์ เพราะจากผลสำรวจพบว่า 16.6% ของผู้เข้าชมงานมีความสนใจในส่วนนี้”

“สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 จะมีการเปิดตัวโซนธุรกิจใหม่ภายในงานวิฟ เอเชีย ซึ่งก็คือ โซนวิศวกรรมอาหาร ซึ่งเราได้แบ่งพื้นที่สำหรับธุรกิจนี้ไว้เป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับโซนโรงชำแหละ และ กระบวนการแปรรูป ซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากกว่า 100 รายทั่วโลกพร้อมที่จะนำเสนออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการบริการในการขนส่ง แช่แข็ง ส่วนผสมอาหารสัตว์ และการบรรจุภัณฑ์พร้อมจัดจำหน่าย เป็นต้น ซึ่งวิศวกรรมอาหารคือการรวมกันของหลายสายพันธุ์ ครอบคลุมทั้งเนื้อสัตว์ปีก, กระบวนการผลิตไข่, สัตว์เนื้อแดง, ปลา, กุ้ง และผลิตภัณฑ์จากนม”