วิฟ เอเชีย 2021 เลือก อิมแพ็คเป็นสถานที่จัดงานตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป