บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะทำการคัดกรองผู้รับเหมาที่จะเข้ามาดำเนินการภายในงานแสดงสินค้าของบริษัทฯ ในทุกงานๆโดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 ประกาศเลื่อนวันจัดงานเป็นเดือนตุลาคม

สองผู้จัดงานชั้นนำผนึกกำลัง กระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกของอาเซียน

ILDEX Vietnam New Date December 9-11, 2020