สองผู้จัดงานชั้นนำผนึกกำลัง กระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกของอาเซียน

สองผู้จัดงานมืออาชีพ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และบริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ประกาศความร่วมมือ ผนึกรวมสองงานแสดงสินค้าชั้นนำไว้ในที่เดียวกัน หวังกระตุ้นอุตสาหกรรมค้าปลีกของอาเซียน  

การประกาศเป็นพันธมิตรร่วมกัน ระหว่าง นาย Manuel Madani ผู้จัดการโครงการบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ผู้จัดงาน

Pet Fair SEA งานแสดงสินค้านานาชาติสำหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยง และนายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน

อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดงาน ASEAN Retail 2020 งานแสดงนานาชาติด้านเทคโนโลยี สินค้าและบริการสำหรับธุรกิจค้าปลีกของ

อาเซียน ครั้งที่ 5  โดยทั้งสองงานกำหนดจัดขึ้นพร้อมกัน ระหว่าง 14-16 ตุลาคม 2563 (งาน ASEAN Retail 2020 จัดระหว่าง 14-17 ตุลาคม 2563) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีประชากรมากถึง 50% ของประชากรโลก ถือเป็นตลาดค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉลี่ย 20% ของ GDP อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ การลงทุนของผู้เล่นจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกที่ สูงถึง 10.2% ในไม่กี่ปีข้างหน้านี้

ภูมิทัศน์ของธุรกิจค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนดลยี และ IOT  รวมทั้ง การปรับเปลียนเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ การมีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มขึ้น  ขณะที่หนึ่งในธุรกิจค้าปลีกที่สำคัญคือ ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของโลกที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมากในปัจจุบัน ดังนั้นจากความเชื่อมโยงกันของรูปแบบธุรกิจสัตว์เลี้ยงกับตลาดค้าปลีกจึงเป็นส่วนที่เกื้อกูลกัน ซึ่งทั้งสองผู้จัดงานแสดงสินค้าได้เล็งเห็นโอกาสในการผสานและพัฒนาร่วมกัน เพื่อผลักดันทั้งสองงานนี้ให้เป็นงานที่ตอบสนองลูกค้า และกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างตรงจุดและครอบคลุม โดยวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และกวิน อินเตอร์เทรด ได้ผนึกกำลังกันเพื่อยกระดับอุตสาหรรมการค้าปลีกและสัตว์เลี้ยงควบคู่กันไป

นาย Manuel Madani ผู้จัดการโครงการ PET FAIR SEA

“ผู้ค้าปลีกถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางของผลิตภัณฑ์และการบริการของธุรกิจสัตว์เลี้ยง เป็นหนึ่งในขั้นตอนก่อนที่แบรนด์และผลิตภัณฑ์จะส่งถึงมือผู้บริโภค สิ่งสำคัญที่ผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องมี คือ เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ไปสู่ผู้ซื้อและสร้างผลกำไรที่ดี ซึ่งเรามั่นใจว่างาน ASEAN Retail จะนำเสนอเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้กลุ่มผู้ค้าปลีกของ Pet Fair SEA เช่นกัน ซึ่งในต่างประเทศตลาดการค้าปลีกของธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีการนำเสนอรูปแบบธุรกิจและนำไปสู่แนวคิดใหม่ อาทิ Pet Smart ในสหรัฐอเมริกา หรือ FRESHNAP ในยุโรป นี่อาจเป็นแนวคิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคต”

นาย กวิน กิตติบุญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

“การร่วมมือกันเป็นพันธมิตรระหว่างสองผู้จัดงาน ในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ให้กับผู้จัดงานรายอื่นๆ ในการแสวงหาความร่วมมือกันในอนาคต เป็นการผนึกศักยภาพของสองงานแสดงสินค้าชั้นนำ เพื่อกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีมูลค่ากว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้เกิดขึนในทุกภาคส่วน ทั้งบริษัทผู้แสดงงาน ผู้ชมงาน หน่วยงานสมาคมต่างๆ  ฯลฯ  โดยผู้ชมงานจากธุรกิจค้าปลีก จะได้รับความสะดวกสบายในการเข้าชมทั้งสองงาน ที่มีเทคโนโลยี และสินค้า ที่หลากหลายในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้แสดงงานของทั้งสองงาน จะได้มีโอกาสพบกับผู้ชมงานและผู้ซื้อที่มีคุณภาพจากการร่วมมือกันในครั้งนี้

งาน ASEAN Retail 2020 ประกอบด้วย เทคโนโลยี สินค้าและบริการ จาก 3 ส่วนหลัก คือ ด้านการออกแบบ การตลาด การบริหารสินค้าคงคลัง ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และอินเตอร์เนต และด้านเทคโนโลยีค้าปลีก ภายใต้แนวคิด Hub of Retail Technology and Solutions”

เชิญร่วมเปิดประสบการณ์และเป็นส่วนหนึ่งในงาน Pet Fair SEA 2020 งานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร ที่คัดสรรมาสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 และงาน ASEAN Retail 2020 งานแสดงเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านธุรกิจค้าปลีกแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2563 ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

Pet Fair SEA 2020:  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางระบบออนไลน์ที่นี่ https://online-register.org/pet/register/index.php?spc=PMB404 หรือเข้าชมรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.petfair-sea.com

ASEAN Retail 2020: สามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้า ได้ที่ http://www.aseanretailshow.com/pre-register หรือเข้าชมรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเพิ่มเติมทางเว็บไซด์ www.aseanretailshow.com


เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยูฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค หนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยูฯ ซึ่งเป็นบริษัทจัดแสดงสินค้าระดับโลกที่มีสำนักงานอยู่ในเมืองอูเทร็คท์-ประเทศเนเธอร์แลนด์ เซี่ยงไฮ้-ประเทศจีน และกรุงเทพ-ประเทศไทย โดยบริษัท วีเอ็นยู มีความเชี่ยวชาญการจัดแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อต่อยอดและผลักดันให้มีการเติบโตขึ้นในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs ในส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น Jaarbeurs ได้ร่วมทุนกับกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป กลุ่มบริษัทชั้นแนวหน้าของเอเชียที่มีการเติบโตของธุรกิจที่รวดเร็ว จึงทำให้บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ดำเนินกิจการครอบคลุมตลาดเอเชียแปซิฟิกได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรม    ปศุสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สัตว์เลี้ยง อาหาร วิทยาศาสาตร์สุขภาพ และเทคโนโลยีชีววิทยา ซึ่งมีการจัดงานถึง 12 งานแสดงสินค้าในปัจจุบัน

Royal Dutch Jaarbeurs เป็นหนึ่งใน 20 ผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับโลก ดำเนินกิจการโดยมีพื้นที่จัดงานนิทรรศการของตนเอง โดยมีพื้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตรในเมือง อูเทร็คท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทมีการลงทุน 300 ล้านยูโร เพื่อขยายศูนย์แสดงสินค้าเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานสูงสุด

กลุ่มบริษัท กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย มีพนักงานในเครือมากถึง 60,000 คนให้บริการครอบคลุมธุรกิจที่หลายหลาย ซึ่งหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญคือ การเป็นผู้จัดงานงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติผ่านทางบริษัทวีเอ็นยูฯ นอกจากนั้นยังมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อีกหลายโครงการ ตลอดจนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่กำลังมีการสร้างและปรับปรุงใหม่ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปลายปี พ.ศ. 2565

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.vnuasiapacific.com


เกี่ยวกับบริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัด งานแสดงสินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ แฟรนไชส์  กาแฟและชา  อาหารและเครื่องดื่ม   ธุรกิจภัตตาคาร  โรงแรมและงานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม  ผับบาร์และธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์  ค้าปลีก  โลจิสติกส์และคลังสินค้า ฯลฯ  ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ  จำนวนกว่า 9 งานต่อปี  เป็นต้นว่า งาน ASEAN Retail  งาน Pub & Bar Asia งาน TFBO สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ งาน TRAFS สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และแคเทอริ่ง งาน Thailand Coffee Tea & Drinks  งาน ASEAN Logistics & Warehouse ฯลฯ

ตลอดระยะเวลา  20  ปี  บริษัทฯ  ได้พัฒนางานแสดงสินค้าให้เติบโต รองรับและเชื่อมต่อการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ และกับผู้ซื้อผู้ขาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภูมิภาคและระดับโลก ในรูปแบบที่เปิดกว้าง ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างบรรยากาศการซื้อขาย และการพัฒนาตลาดร่วมกัน โดยเน้นสร้างผลสำเร็จจากการลงทุนและผู้ซื้อที่มีคุณภาพให้ผู้แสดงงาน และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมงาน

นอกจากนี้  บริษัท ฯ ยังได้ดำเนินกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ การแนะนำและการบอกต่อ และกาพูดคุยกับลูกค้าเชิงลึก  ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางขายและการตลาดภายในงานแสดงสินค้าด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.kavinintertrade.co.th


ฝ่ายขายสำหรับการจับจองพื้นที่งาน Pet Fair SEA 2020

อีเมล์ [email protected]       โทร. 02-111-6611 ต่อ 250-253

www.petfair-sea.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและพันธมิตรสื่อมวลชน

คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี    [email protected]

โทร. 02 111 6611 ต่อ 330

คุณศศิวิมล นิติกรวรากุล    [email protected]

โทร. 02 111 6611 ต่อ 331


ASEAN Retail 2020: www.aseanretailshow.com

ฝ่ายขายพื้นที่งานแสดงสินค้าและงานประชุม
คุณอาภภรณ์ จินต์โชติกุล    [email protected]

โทร.02 861 4013 ต่อ 110

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและพันธมิตรสื่อมวลชน
คุณเตชัส กิตติบุญญา    [email protected]

โทร.02 861 4013 ต่อ 113