VIV worldwide ปรับแบรนด์ดิ้งใหม่ พร้อมรับความท้าทายของตลาด

งาน PET FAIR SEA ประกาศเลื่อนการจัดงานไปเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เผยแนวคิด Virtual Buyer Platform เพื่อจัดงานรูปแบบใหม่ในปีนี้