วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค – เผยผลงานตลอดปี 2563 และ แผนงานของปี 2564

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ EBC Expo เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่เพื่อเจรจาการค้าควบคู่ไปกับงานสัมมนา FREE FROM FOOD ASIA VIRTUAL SUMMIT และ FREE FROM PACKAGING

เชิญเข้าร่วมงาน Dinner Talk ในหัวข้อ “Food for Good: Best Practices and Lessons Learned