วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ประกาศแต่งตั้งมร. Igor Palka (อิกอร์ เพาก้า) ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นทางการ

V-Connect Indonesia Edition successfully bridges 50 global companies and 2,346 trade participants from 50 countries via a digital platform