วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ มจธ. ดันโครงการคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2040 (VNU CARBON NEUTRALITY 2040) เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและลดภาวะโลกร้อน

งานแสดงสินค้าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีส่วนสร้างปริมาณรวมของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างพื้นที่งานแสดงสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  การสัญจรของผู้คนที่เดินทางมาร่วมงาน ฯลฯ หากวัดจากปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออก จะพบได้ว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ตระหนักเห็นถึงการรณรงค์เรื่องการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจบที่ปล่อยออกมาจากการจัดงานแสดงสินค้าของเรา และมุ่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านโครงการ “VNU CARBON NEUTRALITY 2040”

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ มจธ. รวมใจเพาะกล้าไม้ 200,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรในการสานต่อเป้าหมายที่สำคัญของโครงการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ มจธ. และการมีส่วนร่วมที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก คือ การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งทางวีเอ็นยูฯ ร่วมสนับสนุนการเพาะกล้าและปลูกต้นโกงกาง  และเงินสมทบทุนโครงการแก่ พร้อมติดตามดูความคืบหน้าของโครงการเพื่อนำมาคำนวนผลประกอบการการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออก เมื่อกล้าไม้ที่เพาะไปเติบโตขึ้นตามกาลเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ

โครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15:45 – 17:30 น. ณ พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดูแลของ มจธ. สำหรับครั้งที่ 1 นี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 ราย โดยแบ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค บุคลากรและอาสาสมัครจาก มจธ. ทั้งนี้วีเอ็นยูฯ จึงขอร่วมสนับสนุนการปลูกต้นกล้าไม้โกงกาง จำนวน 5,000 ต้น รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้กับบุคลากรโครงการต่อไป

ด้วยความร่วมมือกับ มจธ. อันเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นและผลักดันโครงการการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม  วีเอ็นยูฯ เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการ VNU CARBON NEUTRALITY 2040 นี้จะสำเร็จตามเป้าประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่สังคมและโลกของเราสืบไป

####

ผู้ประสานงานติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โทร. 02-1116611 ต่อ 330 อีเมล [email protected]

VNU Exhibitions Asia Pacific kicks off busy second half of the year 2022

After a period of uncertainty for three months at the beginning of the calendar year 2022 due to the consequences of the pandemic, including travel restrictions and strict entry regulations, the second half of the year forecasts a very positive trend in the overall exhibition industry in Thailand. Not only the lifting of the mandatory PCR test to enter Thailand, but also in plan to become more lenient with mask-wearing start from July onwards. The clear direction of the Thailand government policy will support the MICE industry to be back on many professionals’ travel lists again.

Thailand Convention & Exhibition Bureau underlines the importance of international organizers such as VNU Exhibitions Asia Pacific
With TCEB introducing the new brand “Thailand MICE: Meet the Magic”, Thailand is taking over the center stage and becoming the Number 1 facilitator of dynamic marketplace conversations for the entire region. With its key geographic positioning, it guarantees unsurpassed business connections and advantages for robust international trade. An established and expansive network like the ASEAN Connectivity Capital and Asia’s Crossroad lends vibrancy for better business presence and profitability, making Thailand a world destination.

New opportunity for business growth is one key cornerstone in our new brand for Thai MICE industry. It is a result of more investments in the strategic industries set out in the Thai government’s policies. Now that Thailand and the region are reopened, TCEB sets sight to use MICE for international business recovery and maximization of new opportunities for growth in Thailand. Exhibitions are inevitably our key platform in achieving the goals. With a respectable profile and solid foundation, VNU can bring robust trade for the economy not only in Thailand but also the region. To reinforce such position of our stakeholders, TCEB is expanding facilitation services, advocating sustainability, grooming exhibitions in new MICE Cities and strengthening ties with industrial sectors. A springboard for enhanced business in the region will become a key trademark of exhibitions in Thailand.

TCEB President, Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya

All major trade fairs in Southeast Asia are returning to the show floor

The recent weeks and first shows we have conducted proved to us yet again that face-to-face business is absolutely irreplaceable and companies and their representatives were all waiting to showcase their innovations, meet again, share knowledge, network and source new business opportunities. What is absolutely fascinating is the international turnout of exhibitors and visitors at our shows here in Thailand, which seek new sourcing countries or go-to-markets, especially with other regions such as China facing major challenges at the moment.

Mr. Igor Palka, Managing Director of VNU Asia Pacific.

Being in its 10th year in Thailand’s exhibition market, VNU Exhibitions Asia Pacific is looking at a very busy year 2022, after two years of adapting to an online-focused approach during the peak time of restrictions. VNU Asia Pacific developed the digital activities to serve the market and keep the stakeholder and the industry closed through the visual exhibition and webinar series to apply for our show. With the recent conducted the agricultural trade fairs AGRITECHNICA ASIA and HORTI AISA together with DLG, not only were the first trade shows this year successfully executed, but all local and international participants confirmed trust and confidence. The show attracted 8,326 expert participants from 59 countries. The conference gained a lot of attention with 218 speakers sharing their expertise in 98 conferences, many held in a hybrid format and attended by 4,326 on-site and 2,881 online visitors during the 3-days of the exhibition. The quality of the participants also reached our expectations, especially for the international business traveler and the key buyers from ASIA and the other region.

Mr. Jaap ten Have, Export Manager, KUHN S.A.S said “I am very impressed by the show. The organization over here is done perfectly. For us, it is a good opportunity to be here. It looks so professional. We are looking forward to coming here again in 2024″

Exhibition Calendar in Q3 and Q4 promises new launches and familiar brands in Thailand, Vietnam and Indonesia
The upcoming months will witness some promising exhibition of brands of VNU’s exhibition portfolio, such as Thailand LAB INTERNATIONAL and Bio Asia Pacific will be held in September, but also finally have many first editions of several postponed trade fairs, such as: Health and Nutrition Asia by VIV (Animal Health business) and BYOND MOBILE (5G Technology business) also all in September. Pet Fair South East Asia (Animal Companion business) will be launched in October to open its doors, welcoming professionals from the various industries this year in Bangkok,
Thailand. Furthermore, VNU will organize the trade fair for the livestock and aquaculture industry, ILDEX Vietnam in August, ILDEX Indonesia, and Aquatica Asia in November 2022 to cover the market need in other regions of the Southeast Asian market.

More trade fairs are in the planning for 2023 and in case professional trade organizations are seeking the right partner in Southeast Asia, reach out to VNU’s colleagues or management at any time. VNU, as in We and You, can be the perfect extension of your trade business in Southeast Asia – because together we can!
For more information about the event calendar, please visit www.vnuasiapacific.com/#anchor_calendar


Press contact:
Communication Team of VNU Asia Pacific, email at [email protected]
Tel.: +662 1116611 Ext. 330 | www.vnuasiapacific.com


About VNU Asia Pacific
VNU Asia Pacific is part of VNU Group, a globally operating exhibition company with offices in Utrecht, Shanghai, Bangkok and consolidates the international exhibition business of Royal Dutch Jaarbeurs. In Southeast Asia, Jaarbeurs formed a Joint Venture with TCC Group, a leading corporate conglomerate in the fast-growing region. From its business hub located in Bangkok, VNU Asia Pacific covers all key exhibition markets in South East Asia. VNU Asia Pacific has a constantly expanding portfolio with currently 24 trade shows and event formats both online and face-to-face platforms including brands from the AgriTech, Animal Husbandry, Pet business, Food, Life Sciences, Biotechnology, 5G and IoT industries.

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค พร้อมเปิดครึ่งปีหลังด้วยหลากหลายงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ

หลังจากผ่านสถานการณ์ความไม่แน่นอนในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมาอันเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคที่ทั่วโลกเผชิญ ตลอดจนข้อจำกัดทางการเดินทางและกฎระเบียบในการเข้าประเทศที่เข้มงวดในแต่ละประเทศ ซึ่งแนวโน้มในช่วงครึ่งปีหลังนี้กลับมาสู่แนวโน้มเชิงบวกมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทย โดยสถานการณ์ปัจจุบันมีการเอื้อความสำรวจให้นักเดินทางมากขึ้น ไม่เพียงแค่ปรับลดข้อบังคับการแสดง ผลตรวจ PCR ก่อนเข้าสู่ประเทศเท่านั้น ประเทศไทยจะมีการประกาศให้โรคระบาดดังกล่าวเป็นเพียงโรคท้องถิ่น และมีแผนที่จะผ่อนปรนการสวมหน้ากากอนามัยในเร็วๆ นี้อีกด้วย จากทิศทางที่ชัดเจนของนโยบายรัฐบาลไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไมซ์กลับมาอยู่ในแผนการท่องเที่ยวของนักเดินทางทั่วโลกอีกครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตอกย้ำความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Thailand MICE: Meet the Magic” มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่ศูนย์กลางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีความสะดวกสบายอันดับ 1 ของเวทีเจรจาซื้อขายสำหรับภูมิภาค ได้เปรียบด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ที่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่ไม่มีใครเทียบและข้อได้เปรียบสำหรับการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง
ตลอดจนเครือข่ายทางธุรกิจและการเชื่อมโยงที่กว้างขวาง อาทิ เมืองหลวงที่เป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียน และทางแยกของเอเชีย Asia’s Crossroad ช่วยให้ประเทศไทย มีสถานะทางธุรกิจและผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น และก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของโลกได้ในที่สุด

โอกาสใหม่สำหรับการเติบโตของธุรกิจถือเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยที่เราให้ความสนใจ อันเป็นผลจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลไทย เมื่อประเทศไทยและภูมิภาคได้กลับมาเปิดอีกครั้ง ทีเส็บ ตั้งเป้าที่จะใช้อุตสาหกรรมไมซ์ในการฟื้นตัวของภาพรวมของธุรกิจระหว่างประเทศ และเพิ่มโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตในประเทศไทย งานแสดงสินค้านับเป็นแพลตฟอร์มหลักของเราในการบรรลุเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเนื่องด้วยโปรไฟล์การจัดงานที่น่านับถือและรากฐานที่มั่นคงของผู้จัดงานอย่าง วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จะสามารถนำการค้าที่แข็งแกร่งมาสู่เศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคเช่นกัน เพื่อตอกน้ำถึงจุดยืนที่แข็งแกร่งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ทีเส็บ กำลังขยายบริการเพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนความยั่งยืน จัดนิทรรศการในเมืองไมซ์แห่งใหม่ และกระชับความสัมพันธ์กับภาคอุตสาหกรรมการก้าวกระโดดสำหรับธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้จะกลายเป็นการค้าหลักของทิศทางการจัดงานแสดงสินค้าใน ประเทศไทยต่อไป

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้กล่าว

งานแสดงสินค้าที่สำคัญๆ ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับมาแล้ว

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทางวีเอ็นยูฯ ได้จัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกติเป็นครั้งแรก
ซึ่งพิสูจน์ให้เราเห็นอีกครั้งว่าธุรกิจแบบพบปะตัวต่อตัวในรูปแบบดั้งเดิม ยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งผู้ประกอบการจากบริษัทและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายต่างๆ รอคอยที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแสดงนวัตกรรมของพวกเขา กลับมาพบปะกันอีกครั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ จำนวนของผู้ประกอบการ และ ผู้ชมที่ได้เข้าร่วมงานแสดงของเรา ซึ่งมาจากประเทศและแหล่งที่มาใหม่ ทั้งในเอเชียและต่างภูมิภาคจากทั่วโลก แม้ว่าในบางประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายในขณะนี้ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ตาม

กล่าวโดย มร.อิกอร์ เพาก้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ในตลาดการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย
ซึ่งในระหว่างที่เผชิญกับความท้าทายในการจัดงานในช่วงปีที่ผ่านมาตลอดสองปี วีเอ็นยูฯ
มีการปรับกลยุทธ์และรูปแบบการจัดงานโดยเน้นไปทางช่องทางออนไลน์และดิจิทัลมากขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสร้างขึ้น และมีการจัดงานสัมมนาเพื่อให้ผู้ที่ติดตามได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานแสดงสินค้าแรกที่วีเอ็นยูฯ กลับมาจัดไปเมื่อเร็วๆ นี้คืองาน AGRITECHNICA ASIA และ HORTI AISA งานแสดงเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำหรับพืชสวนพืชไร่ในภูมิภาคเอเชีย โดยจัดงานร่วมกันกับพันธมิตร DLG สมาคมเกษตรแห่งเยอรมัน ผลการจัดงานในครั้งแรกในรอบสองปีนี้ประสบความสำเร็จตามที่ผู้จัดมุ่งหวัง มีทั้งผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจการจัดงานแสดงสินค้าของเรา ภายในงานดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง 8,326 คนจาก 59 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งการประชุมสัมมนาก็ได้รับความสนใจอย่างมากโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 218 คนที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการประชุมสัมมนามากกว่า 98 หัวข้อ พร้อมกันนั้นมีการเปิดระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมงานได้เข้าร่วมด้วย แบ่งเป็นผู้เข้าชมงานผ่านระบบออนไลน์ 2,881 คนและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในรูปแบบปกติอีก 4,326 คน ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน คุณภาพของผู้เข้าร่วมงานยังสามารถวัดได้ จากกลุ่มผู้ซื้อรายสำคัญและนักเดินทางเพื่อธุรกิจจากนานาประเทศทั้งในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ
มร. Jaap ten Have ผู้จัดการฝ่ายส่งออก บริษัท KUHN S.A.S กล่าวว่า “ฉันรู้สึกประทับใจมากกับการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ การจัดงานมีความน่าเชื่อถือและรูปแบบการจัดงานก็สมบูรณ์แบบ ซึ่งสำหรับเรานับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เข้าร่วมงานนี้ ภาพรวมงานมีความเป็นมืออาชีพและเราจะตั้งตารอคอยที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งในปี ค.ศ. 2024”

ปฏิทินงานแสดงสินค้าในไตรมาสที่ 3 และ 4 การเปิดตัวงานใหม่และแบรนด์ที่คุ้นเคยทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ท่านจะได้เห็นงานแสดงสินค้าที่คุ้นเคยภายใต้แบรนด์ของวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เวียนกลับมาจัดงานอีกครั้ง เริ่มต้นที่งานประจำปีอย่าง Thailand LAB INTERNATIONAL และ Bio Asia Pacific ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน ในขณะที่มีงานแสดงสินค้าหลายงานที่ถูกเลื่อนการจัดงานในปีก่อนและจะกลับมาจัดเป็นครั้งแรกในเดือนเดียวกันนี้ ได้แก่ งาน Health and Nutrition Asia by VIV (ธุรกิจสุขภาพสัตว์) และงาน BYOND MOBILE (ธุรกิจเทคโนโลยี 5G) ที่จะจัดขึ้นภายในเดือนกันยายน ตามมาด้วยงาน Pet Fair South East Asia (ธุรกิจสัตว์เลี้ยง) ที่จะจัดขึ้นใน เดือนตุลาคม นอกจากนั้นวีเอ็นยูฯ มีการจัดงานในต่างประเทศซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำระดับท้องถิ่น อย่างงาน ILDEX Vietnam ในเดือนสิงหาคม และปิดท้ายด้วยงาน ILDEX Indonesia และ Aquatica Asia ในเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดของภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ยังคงมองหาพันธมิตรทางการธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อทีมงานของเรา หรือผู้บริหารได้ทุกเมื่อ เราและคุณจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางธุรกิจที่สมบูรณ์แบบในภูมิภาคนี้ผ่านรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้า เมื่อเราร่วมมือกันทุกอย่างย่อมเป็นไปได้!
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและปฏิทินการจัดงาน เยี่ยมชมที่ www.vnuasiapacific.com/#anchor_calendar


ติดต่อฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
อีเมล [email protected] โทร : +662 1116611 Ext. 330 | www.vnuasiapacific.com


เกี่ยวกับบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือ วีเอ็นยู ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าระดับโลกที่มีสำนักงานอยู่ในเมืองอูเทรคต์ เซี่ยงไฮ้ และกรุงเทพฯ ภายใต้การบริหารธุรกิจโดยเจ้าของสถานที่การจัดงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ภายใต้บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs สำหรับการมุ่งเน้นตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เกิดการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท Royal Dutch Jaarbeurs และกลุ่มบริษัท TCC Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางธุรกิจอย่างกรุงเทพฯ โดยวีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ครอบคลุมตลาดการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีงานแสดงสินค้ามากถึง 24 งาน ทั้งในรูปแบบ งานออนไลน์ และ การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบปกติ มีความเชี่ยวชาญและครอบคลุมธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกิจการผลิตโปรตีนจากสัตว์-ปศุสัตว์ ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอาหารทางเลือก ธุรกิจเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 5G และการจัดงานประชุมนานาชาติ